ข้อมูลดวงอาทิตย์ขึ้นหรือตก


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.3.1 ดวงอาทิตย์ขึ้นหรือตก 29/09/2562