ข้อมูลแผนที่ทางภูมิศาสตร์ แผนที่แสดงดวงดาวบนท้องฟ้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.17 แผนที่ทางภูมิศาสตร์ แผนที่แสดงดวงดาวบนท้องฟ้า 29/09/2562