ข้อมูลลูกโลกแสดงสิ่งที่อยู่บนฟ้า แผนที่ท้องฟ้า


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.11.15 ลูกโลกแสดงสิ่งที่อยู่บนฟ้า แผนที่ท้องฟ้า 29/09/2562