ข้อมูลท้องฟ้าที่ประดับด้วยดาว


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.11.12 ท้องฟ้าที่ประดับด้วยดาว 29/09/2562