ข้อมูลกลุ่มดาว กาแล็คซี่ (หมายถึงกลุ่มใหญ่ของดวงดาว เช่น ทางช้างเผือก)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.11.1 กลุ่มดาว กาแล็คซี่ (หมายถึงกลุ่มใหญ่ของดวงดาว เช่น ทางช้างเผือก) 29/09/2562