ข้อมูลกลุ่มดาว หมู่ดาว ท้องฟ้าที่ประดับด้วยดาว ลูกโลกแสดงสิ่งที่อยู่บนฟ้า แผนที่


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.11 กลุ่มดาว หมู่ดาว ท้องฟ้าที่ประดับด้วยดาว ลูกโลกแสดงสิ่งที่อยู่บนฟ้า แผนที่ 29/09/2562