ข้อมูลดาวหนึ่งดวง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.1.2 ดาวหนึ่งดวง 29/09/2562