ข้อมูลหน้าปัดเข็มทิศ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.1.17 หน้าปัดเข็มทิศ 29/09/2562