ข้อมูลดาวหาง ดาวที่มีหางเป็นทาง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1.1.15 ดาวหาง ดาวที่มีหางเป็นทาง 29/09/2562