ข้อมูลสิ่งที่อยู่ในอวกาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แผนที่ทางภูมิศาสตร์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 1 สิ่งที่อยู่ในอวกาศ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แผนที่ทางภูมิศาสตร์ 29/09/2562