ข้อมูลการบริการรักษาพยาบาล การบริการด้านสัตวแพทย์ การดูแลรักษาสุขอนามัยและความงามของมนุษย์และสัตว์ การบริการด้านการเกษตร การทำสวนและการป่าไม้


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 44 การบริการรักษาพยาบาล การบริการด้านสัตวแพทย์ การดูแลรักษาสุขอนามัยและความงามของมนุษย์และสัตว์ การบริการด้านการเกษตร การทำสวนและการป่าไม้ 29/09/2562