ข้อมูลการบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัยและออกแบบที่เกี่ยวข้องการบริการวิเคราะห์และวิจัยด้านอุตสาหกรรม การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การบริการด้านกฎหมาย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 42 การบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัยและออกแบบที่เกี่ยวข้องการบริการวิเคราะห์และวิจัยด้านอุตสาหกรรม การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การบริการด้านกฎหมาย 29/09/2562