ข้อมูลการศึกษา การจัดฝึกอบรม การบันเทิง การจัดกิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 41 การศึกษา การจัดฝึกอบรม การบันเทิง การจัดกิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรม 29/09/2562