ข้อมูลการขนส่ง การบรรจุภัณฑ์และจัดเก็บสินค้า การจัดการเดินทางและ  ท่องเที่ยว


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 39 การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์และจัดเก็บสินค้า การจัดการเดินทางและ  ท่องเที่ยว 29/09/2562