ข้อมูลการโฆษณา การจัดการธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การจัดระบบสำนักงาน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 35 การโฆษณา การจัดการธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การจัดระบบสำนักงาน 29/09/2562