ข้อมูลเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ยกเว้นเบียร์)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 33 เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ยกเว้นเบียร์) 29/09/2562