ข้อมูลเบียร์ น้ำแร่ น้ำอัดลมและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่งดื่มรสผลไม้และน้ำผลไม้น้ำเชื่อมหรือสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อใช้ทำเครื่องดื่ม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 32 เบียร์ น้ำแร่ น้ำอัดลมและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่งดื่มรสผลไม้และน้ำผลไม้น้ำเชื่อมหรือสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อใช้ทำเครื่องดื่ม 29/09/2562