ข้อมูลผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางเกษตรกรรม  สวนครัวและป่าไม้ที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น สัตว์มีชีวิต ผลไม้และผักสด เมล็ดพืช พืชและดอกไม้ อาหารสัตว์ มอลท์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 31 ผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางเกษตรกรรม  สวนครัวและป่าไม้ที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น สัตว์มีชีวิต ผลไม้และผักสด เมล็ดพืช พืชและดอกไม้ อาหารสัตว์ มอลท์ 29/09/2562