ข้อมูลเนื้อสัตว์ เนื้อปลา เนื้อสัตว์ปีก เนื้อสัตว์ล่า สิ่งที่สกัดจากเนื้อสัตว์ ผลไม้และผักดองหรือเชื่อม ผลไม้และผักแห้ง ผลไม้และผักที่ปรุงสำเร็จ เยลลี่ แยม ผลไม้ปรุงในน้ำเชื่อม ไข่ นมและผลิตภัณฑ์นม น้ำมันและไขมันที่ใช้รับประทาน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 29 เนื้อสัตว์ เนื้อปลา เนื้อสัตว์ปีก เนื้อสัตว์ล่า สิ่งที่สกัดจากเนื้อสัตว์ ผลไม้และผักดองหรือเชื่อม ผลไม้และผักแห้ง ผลไม้และผักที่ปรุงสำเร็จ เยลลี่ แยม ผลไม้ปรุงในน้ำเชื่อม ไข่ นมและผลิตภัณฑ์นม น้ำมันและไขมันที่ใช้รับประทาน 29/09/2562