ข้อมูลด้ายดิบและเส้นด้ายใช้ทำสิ่งทอ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 23 ด้ายดิบและเส้นด้ายใช้ทำสิ่งทอ 29/09/2562