ข้อมูลเครื่องใช้และภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน (ที่ไม่ได้ทำหรือเคลือบด้วยโลหะมีค่า) หวีฟองน้ำ แปรง (ยกเว้นแปรงทาสี) วัสดุที่ใช้ทำแปรง วัสดุใช้ทำความสะอาด ฝอยเหล็ก แก้วหรือกระจก (ยกเว้นที่ใช้ในการก่อสร้าง) เครื่องแก้ว เครื่องเคลือบและเครื่องปั้นดินเผาที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 21 เครื่องใช้และภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน (ที่ไม่ได้ทำหรือเคลือบด้วยโลหะมีค่า) หวีฟองน้ำ แปรง (ยกเว้นแปรงทาสี) วัสดุที่ใช้ทำแปรง วัสดุใช้ทำความสะอาด ฝอยเหล็ก แก้วหรือกระจก (ยกเว้นที่ใช้ในการก่อสร้าง) เครื่องแก้ว เครื่องเคลือบและเครื่องปั้นดินเผาที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น 29/09/2562