ข้อมูลเฟอร์นิเจอร์ กระจกเงา กรอบรูป สินค้าทำด้วยพลาสติกที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่นและสินค้า (ที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น) ที่ทำด้วยไม้ ไม้ก๊อก กกหรืออ้อ ไผ่ หวาย อ้อย เขาสัตว์ กระดูก งาช้าง กระดูกปลาวาฬ เปลือกหอย อำพัน หอยมุก แร่เมียร์ซัมหรือสิ่งที่ใช้แทนวัสดุดังกล่าว


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 20 เฟอร์นิเจอร์ กระจกเงา กรอบรูป สินค้าทำด้วยพลาสติกที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่นและสินค้า (ที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น) ที่ทำด้วยไม้ ไม้ก๊อก กกหรืออ้อ ไผ่ หวาย อ้อย เขาสัตว์ กระดูก งาช้าง กระดูกปลาวาฬ เปลือกหอย อำพัน หอยมุก แร่เมียร์ซัมหรือสิ่งที่ใช้แทนวัสดุดังกล่าว 29/09/2562