ข้อมูลกระดาษ กระดาษแข็งและสินค้าที่ทำจากวัสดุดังกล่าวซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น สิ่งพิมพ์ใช้ในการเข้าเล่ม ภาพถ่าย เครื่องเขียน กาวใช้เป็นเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน วัสดุที่ใช้ในงานศิลป์ แปรงทาสี เครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องใช้ในสำนักงาน (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) วัสดุใช้ในการเขียนการสอน (ยกเว้นเครื่องมือเครื่องใช้) วัสดุพลาสติกใช้ในการหีบห่อ (ซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น) ตัวพิมพ์ แม่พิมพ์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 16 กระดาษ กระดาษแข็งและสินค้าที่ทำจากวัสดุดังกล่าวซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น สิ่งพิมพ์ใช้ในการเข้าเล่ม ภาพถ่าย เครื่องเขียน กาวใช้เป็นเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน วัสดุที่ใช้ในงานศิลป์ แปรงทาสี เครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องใช้ในสำนักงาน (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) วัสดุใช้ในการเขียนการสอน (ยกเว้นเครื่องมือเครื่องใช้) วัสดุพลาสติกใช้ในการหีบห่อ (ซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น) ตัวพิมพ์ แม่พิมพ์ 29/09/2562