ข้อมูลงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 12 งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ 29/09/2562