ข้อมูลคณะผู้แทนการค้าต่างประเทศเยือนไทย


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 8 คณะผู้แทนการค้าต่างประเทศเยือนไทย 29/09/2562