ข้อมูลโวลต์แอมแปร์


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 VAM โวลต์แอมแปร์ 29/09/2562