ข้อมูลวัสดุที่คิดมูลค่าเท่านั้น


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 VAL วัสดุที่คิดมูลค่าเท่านั้น 29/09/2562