ข้อมูลRoll (ม้วน)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 ROL Roll (ม้วน) 29/09/2562