ข้อมูลควอรท,หน่วยวัดขนาดของเหลว US


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 QT ควอรท,หน่วยวัดขนาดของเหลว US 29/09/2562