ข้อมูลอัตราส่วนล้านล้าน


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 PPT อัตราส่วนล้านล้าน 29/09/2562