ข้อมูลหนึ่ง/นาที


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 PMI หนึ่ง/นาที 29/09/2562