ข้อมูลนิวตัน/เมตร


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 NM นิวตัน/เมตร 29/09/2562