ข้อมูลเมกะวัตต์ ชั่วโมง


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 MWH เมกะวัตต์ ชั่วโมง 29/09/2562