ข้อมูลไมล์ต่อแกลลอน (US)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 MPG ไมล์ต่อแกลลอน (US) 29/09/2562