ข้อมูลลิตรต่อ 100 กิโลเมตร


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 LHK ลิตรต่อ 100 กิโลเมตร 29/09/2562