ข้อมูลเคลวิน/นาที


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 KMN เคลวิน/นาที 29/09/2562