ข้อมูลกิโลจูล/กิโลกรัม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 KJK กิโลจูล/กิโลกรัม 29/09/2562