ข้อมูลกิโลกรัม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 KG กิโลกรัม 29/09/2562