ข้อมูลกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 KD3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร 29/09/2562