ข้อมูลKilogram act. ingrd.


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 KAI Kilogram act. ingrd. 29/09/2562