ข้อมูลแกลลอนต่อไมล์ (US)


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 GPM แกลลอนต่อไมล์ (US) 29/09/2562