ข้อมูลกิกะโอห์ม


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 GOH กิกะโอห์ม 29/09/2562