ข้อมูลกรัม/ตารางเมตร


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 GM2 กรัม/ตารางเมตร 29/09/2562