ข้อมูลกรัมต่อโมล


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 GM กรัมต่อโมล 29/09/2562