ข้อมูลออนซ์หน่วยวัดของเหลว US


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 FOZ ออนซ์หน่วยวัดของเหลว US 29/09/2562