ข้อมูลลูกบาศก์เดซิเมตร


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 CD3 ลูกบาศก์เดซิเมตร 29/09/2562