ข้อมูลหมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 WF หมู่เกาะวาลลิสและหมู่เกาะฟุตูนา 29/09/2562