ข้อมูลหมู่เกาะพิตแคร์น


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 PN หมู่เกาะพิตแคร์น 29/09/2562