ข้อมูลห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 994 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 16/10/2562