ข้อมูลสมเด็จพระราชชนนี


เวอร์ชั่นข้อมูล

เวอร์ชั่น รหัส / code คำอธิบาย / code name เครื่องมือ
1 979 สมเด็จพระราชชนนี 16/10/2562